atelier [atəlje] n. m. Lieu de création de l'artisanat et des beaux-arts. / Local où travaille manuellement quelqu'un pour son métier artisanal. / Groupe de personnes qui travaillent sous la direction d'un maître ou personne qui domine un art et susceptible de l'enseigner.

L’Atelier Fotogràfic és el projecte que dóna forma a la passió de quatre persones per la fotografia, amb la intenció de transmetre aquest sentiment en tots els seus treballs.

Un atelier és l’espai on desenvolupa la seva feina un artista plàstic. És també el lloc on es reuneixen els coneixedors d’un tema per compartir tot el que saben. Aquesta és la raó de ser de l’Atelier Fotogràfic: transmetre el que sabem i dotar les nostres obres de sensibilitat.

A l’Atelier Fotogràfic estimem el que fem i volem impregnar tots els nostres treballs d’aquesta passió i encomanar-la a tothom que en vulgui ser partícip, transmetent els nostres coneixements a qui senti interès per la fotografia i a qui vulgui plasmar en imatges els moments més especials.